ตัวถังรถด้านหน้า

ตัวถังรถด้านหลัง

ห้องเครื่องยนต์

ห้องเก็บสัมภาระ

คำแนะนำ:

ควรถ่ายภาพให้ชัดเจน ภาพต้องไม่มืดจนเกินไป และควรถ่ายให้ครบทุกมุมตามตัวอย่างภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินราคารถยนต์

กดที่ปุ่ม "อัพโหลดภาพ" เพื่อทำการอัพโหลดภาพรถยนต์ของท่าน

พวงมาลัยและคอนโซล

เกียร์

ห้องโดยสารด้านหน้า ให้แสดงแผงควบคุมเบาะ

ห้องโดยสารด้านหลัง

คำแนะนำ:

ควรถ่ายภาพให้ชัดเจน ภาพต้องไม่มืดจนเกินไป และควรถ่ายให้ครบทุกมุมตามตัวอย่างภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินราคารถยนต์

กดที่ปุ่ม "อัพโหลดภาพ" เพื่อทำการอัพโหลดภาพรถยนต์ของท่าน

กรอกข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการขาย

คำแนะนำ:

กรอกข้อมูลให้ครบ และชัดเจน โดยข้อที่มี (*) คือจำเป็นต้องกรอก

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ติดเครื่องเสียง ให้กรอกข้อมูลในช่อง "ข้อมูลเพิ่มเติม"

กรอกข้อมูลส่วนตัว

คำแนะนำ:

กรอกข้อมูลที่ต้องการให้พนักงาน ติดต่อกลับให้ครบและถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อกลับ

TOP