สำหรับลูกค้าที่ต่อประกันภัยกับบริษัทดังกล่าว สามารถนำรถเข้าเคลมประภัยรถยนต์ได้ที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมิตซู ช.เอราวัณ ท่ามะกา โดยไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ         

TOP